Weirdmakers
Image default
Society / Holidays

Remedial Teaching Rotterdam

In het geval dat u remedial teaching in Rotterdam kunt gebruiken voor uw kind kunt u als ouder die aanvragen bij de Onderwijspraktijk van de Wijk. Zo kunt u leerproblemen op school verhelpen waardoor schoolprestaties en motivatie om te leren hersteld worden. In het geval dat er sprake is van een leerstoornis die niet uit de omgeving komt kunt u een dyslexie onderzoek laten doen.

Uw kind kan dan pedagogische begeleiding krijgen van een remedial teacher uit Rotterdam. Als ouder weet u dan dat de beste hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat positieve leerervaringen worden opgedaan. De Onderwijspraktijk van de Wijk is hierin zeer bedreven en kan aan de hand van onderzoeken uitvinden waar een leerachterstand door ontstaat. Voor meer informatie over remedial teaching Rotterdam kunt u terecht op onze website. De begeleiders van de Onderwijspraktijk van de Wijk kunnen u advies geven.

Pedagogische begeleiding

Mocht u pedagogisch didactische begeleiding voor uw kind nodig hebben dan kunt u als ouder bij de Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam terecht. U kunt er professionele remedial teaching aanvragen omwille van de leerprestatie op school. Zodoende kunt u met een begeleider de leercapaciteiten van uw kind verbeteren en eraan zorgdragen dat deze gemotiveerd is en blijft om te leren. Kies daarom voor pedagogische begeleiding van een remedial teacher in Rotterdam. De Onderwijspraktijk van de Wijk helpt u met het oplossen van leerproblemen.

Onderzoek laten doen

U kunt onderzoek laten doen naar dyslexie, dyscalculie en intelligentie bij de Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam. Er kan dan goed achterhaald worden waar het probleem in schuilt en welke remedial teacher geschikt is om te helpen met het oplossen van het probleem. Ook kan de Onderwijspraktijk van de Wijk achterhalen of gedragsproblemen de oorzaak zijn van een leerachterstand bij een kind. Zo wordt u als ouder geheel ontzorgd met onze remedial teaching.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/