Weirdmakers
Image default
Zakelijke dienstverlening

Het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon

De verplichting van een vertrouwenspersoon binnen organisaties is een steeds belangrijkere discussie in de politiek en het bedrijfsleven. In vele landen worden bedrijven gedwongen een vertrouwenspersoon in te stellen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar er is een groeiende discussie over de vraag of het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon de beste manier is om de werkomgeving te verbeteren.

Het idee achter het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon is om werknemers te helpen hun werkomgeving te verbeteren. Een vertrouwenspersoon is iemand die werknemers kan helpen hun problemen te bespreken, klachten in te dienen of een probleem te melden. Deze persoon kan ook met de werkgever praten over bedrijfsbeleid en procedures, zodat deze beter aansluiten bij de behoeften van werknemers zich veilig te voelen binnen de organisatie.

Bezwaren tegen het verplicht stellen van een Vertrouwenspersoon

Hoewel het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon veel voordelen heeft, zijn er ook bezwaren tegen dit idee. Sommige mensen voelen zich ongemakkelijk bij het idee dat er een persoon is die toezicht houdt op hun gedrag. Er is ook een kostenfactor, omdat bedrijven geld moeten uitgeven om zo’n persoon in te huren. Bovendien kan de persoon die wordt aangesteld niet altijd aan de verwachtingen van de werknemers voldoen, wat tot ontevredenheid kan leiden.

De discussie over het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijke. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat het stellen van een vertrouwenspersoon niet altijd de beste oplossing kan zijn. Als een bedrijf geen andere oplossing heeft, is het mogelijk dat het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon de beste optie is.

Voorstel verplicht stellen Vertrouwenspersoon in de Tweede Kamer

Momenteel wordt het initiatiefvoorstel van GroenLinks Tweede Kamerlid Maatoug behandeld in de Tweede Kamer. In het voorstel wordt geregeld dat een vertrouwenspersoon voor alle bedrijven, stichtingen en verenigingen verplicht wordt. Hoewel ook het kabinet voor is, lijkt de race nog niet gelopen te zijn. VVD en CDA zijn bang voor te veel administratieve rompslomp en kosten voor met name kleine bedrijven. Dat zal ongetwijfeld met de provinciale verkiezingen te maken hebben, want onder regeringsverantwoordelijkheid van VVD en CDA is de regeldruk voor bedrijven de afgelopen jaren juist extreem toegenomen.

Meer over het onderwerp vertrouwenspersoon leest u ook terug op de website van Werkcontact Outplacement.

 

https://werkcontact.nl/vertrouwenspersoon/