Weirdmakers
Image default
Zakelijk

De fases van productontwikkeling en hoe je ze aanpakt

Product ontwikkelen bestaat uit vier verschillende fases. Er wordt als eerst samen gekeken naar de economische en technische haalbaarheid van het idee. Hierna wordt er specifiek gekeken naar wat het product moet kunnen en wat voor materialen er nodig zijn om het product te creëren. Daarna wordt het product ontworpen, ontwikkeld, getest en uiteindelijk geproduceerd. Dit zijn de vier fases van productontwikkeling.

 

De haalbaarheid van een product

Tijdens het onderzoeken van het product onderzoek je of er interesse is in het product. Daarnaast moet je weten wat het product doet en weet je hoe de design er ongeveer uit komt te zien. In deze eerste fase van haalbaarheid heb je dit soort aspecten onderzocht. Daarnaast wordt er gekeken naar de verwachte economische en technische haalbaarheid van het idee. De handelingen bestaat in deze fase met name uit desk research. Er wordt gekeken naar welke componenten nodig zijn voor de productontwikkeling, welke meetwaardes er gegenereerd kunnen worden en hoe het design getest en gevalideerd moet worden.

 

Het specificeren van het product

Productideeën zijn nog altijd een abstract begrip. In fase twee gaat dat veranderen. In deze fase wordt het idee concreet gemaakt. In fase één wordt er gekeken naar de benodigde functionaliteiten en componenten, terwijl in fase twee gekozen en gedefinieerd wordt. In het specificatiedocument wordt in detail beschreven over de functionaliteiten, uiterlijk en gebruik van het product. Er wordt op basis van dit document besloten welke componenten en materialen er nodig zijn om het product te kunnen ontwikkelen.

 

Het ontwerpen, ontwikkeling en testen van het product

Tijdens fase drie ontstaat er een functioneel en tastbaar product. Om dit te kunnen waarmaken wordt eerst de elektronica met schema’s getekend. Het doel van het ontwikkelen is smart device. Om het product smart te maken wordt er speciale software geschreven en toegevoegd aan de Printed Circuit Board. Na het ontwerp en schrijven van de software wordt er een functionele prototype geproduceerd. Dit prototype noemt men ook wel proof of concept.

 

De productie van het product

De vierde en laatste fase van productontwikkeling staat in het teken van het testen van de functionaliteiten van het prototype en het verzamelen van feedback. Hierna wordt het product gefinetuned en is het tijd om het volledige product in productie te nemen. Toch wordt het uiteindelijke product nog intensief getest binnen het verkoopproces, bij de eindgebruiker en op de markt.