Weirdmakers
Image default
Winkelen

# 112 Delden

Er is een veelzijdig bron van informatie voor buurtbewoners die op zoek zijn naar ondersteuning en hulp in hun buurt: 112 Delden. In dit blogartikel lees je meer over het initiatief, de activiteiten en hoe het bewoners helpt. ## Wat is 112 Delden? 112 Delden is een initiatief dat in 2013 is ontstaan in Delden, een dorp in de Nederlandse provincie Overijssel. Met de komst van 112 Delden kregen burgers de kans om mee te doen aan workshops en activiteiten die plaatsvonden onder het motto ‘samen sterker’. Bewoners kunnen hierdoor kennis, ervaringen en kunde delen, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgen of vrijwilligerswerk verrichten. ## Wat doet 112 Delden? 112 Delden staat voor het verbinden van mensen en het versterken van sociale netwerken in de buurt. Hierbij is het van groot belang dat er regelmatig contact wordt gelegd tussen de bewoners en 112 Delden. Om dit te bereiken organiseert 112 Delden talloze activiteiten voor de buurt, zoals ontmoetings- en hobbymiddagen, wijkwandelingen, vergaderingen, buurtfeesten, speciale evenementen en projecten voor de jeugd. ## Hoe heeft 112 Delden geholpen tijdens de pandemie? De pandemie van Covid-19 heeft een diepgaand effect gehad op de samenleving als geheel en ook de lokale gemeenschappen verschillen hierin niet. Voor veel buurtbewoners kan het moeilijk zijn om verbinding te houden met anderen. 112 Delden helpt buurtbewoners door virtuele bijeenkomsten te organiseren, zoals online kindergroepen, bingo of poëzieles. Ook helpt 112 Delden bij de organisatie van lokale boodschappendiensten. ## Wat biedt 112 Delden nog meer? 112 Delden biedt ook verschillende andere diensten aan in de buurt. Dit gaat van het organiseren van informatiebijeenkomsten, financiële adviezen tot ondersteuning aan buurtbewoners bij een ziekenhuisbezoek. Ook voor ouderen biedt 112 Delden steun aan door middel van onder andere rondleidingen op de lokale markt. ## Wat is de Deldengids? De Deldengids, een website waar 112 Delden actief op is, is opgericht om informatie over 112 Delden toegankelijk en gemakkelijk te maken. De website verzamelt de meeste informatie over activiteiten en bijeenkomsten in uw buurt, maar ook voorzieningen voor wie ondersteuning zoekt. Bovendien is de website een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, waar ze elkaar kunnen leren kennen en samenwerken aan initiatieven. ## Conclusie 112 Delden is een onmisbare schakel geworden in de Deldense lokale gemeenschap. Het initiatief verbindt bewoners, ondersteunt hen en zorgt voor sociale cohesie. Woon je in Delden en ben je op zoek naar ondersteuning of hulp in je buurt? Neem dan een kijkje op de website 112 Delden en ontdek wat het je kan bieden!